Just another WordPress.com site

ART DECO & ART NOUVEAU

Differences between Art Deco and Art Nouveau

The Art Nouveau style draws largely from themes found in nature such as plants, flowers, trees, and insects, while the Art Deco style is largely geometrically-oriented in design elements. Art Nouveau also tends to be more asymmetrical with long flowing sinuous lines, and Art Deco is more symmetrical and characterized by repetitive shapes and lines.

While there is some overlap between the two styles in use of flowers and insects, there are differences in the specifics selected. Art Nouveau would use irises and orchids while Art Deco would use camellias and roses (which could be rendered in more of a Cubist form). Art Nouveau might rely on insects such as dragonflies and spiders – perhaps due to the lingering fascination with Darwin’s classification of animals in the 1850’s. Art Deco artisans used animals such as leaping gazelles and racing greyhounds to convey a sense of speed and power to emphasize the recent technological accomplishments in aviation and automotive engineering.

Skirtumai tarp Art Nouveau ir Art Deco

Art Nouveau stilius suteikia daugiausia demesio  gamtos temoms, pavyzdžiui, augalai, gėlės, medžiai ir vabzdžiai, o Art Deco stilius daugiausia geometriškai orientuotas į dizaino elementus. Art Nouveau stilius, taip pat paprastai būna labiau asimetriškas ilgai teka vingiuotos linijos, o Art Deco yra labiau simetriškas ir būdingi pasikartojantys figūros ir linijos.

Nors kai persidengia du stiliai ir naudojimi gėlių ir vabzdžių ivaizdziai, yra skirtumų specifika. Art Nouveau būtų naudojami irisai ir orchidėjos, o art deco būtų naudojami kamelija ir rožių (kurioms gali būti suteiktos daugiau Cubistines formos). Art Nouveau gali remtis vabzdžių, pavyzdžiui, laumžirgiai ir vorai – turbūt dėl to, kad išlikęs žavėjimasis su Darvino klasifikacija gyvūnų 1850-ųjų. Art Deco amatininkų naudoti gyvūnai, pavyzdžiui, šokinėjimas gazelių ir lenktynių perteikiantis greiti ir galios pabrėžimas naujausių technologinių pasiekimų aviacijos ir automobilių inžinerijos prasme.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s